Ние сме Фондация Владиславово

Всеки от нас е надарен с дарбата да променя света към по-добро. Не непременно като променя законите и порядките не непременно, като направи епохално научно откритие, като остави трайна диря в изкуството или впише името си в историята на света.

Ако днес сме предизвикали поне една усмивка, ако сме изслушали и утешили някого, ако сме му вдъхнали увереност и сме върнали вярата му в доброто в света, значи денят ни не е минал напразно. Една топла дума, един мил поглед, един акт на доверие, един жест на съпричастност, малко поощрение, знак за подкрепа…и сме променили света.

Вярвамe има светлина.

Доброволци в центъра „Бъдеще за децата на Аспарухово“

От ноември в центъра за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ работят доброволци по покана на варненската фондация „Василица“. С Едгарас Гракулскис от Клаипеда, Литва, и с Хавиер Санчес от Валядолид, Испания, разговаряме за мисията им у нас.

 • Какво ви доведе в България и по-точно във Варна?
 • В Литва членувам в организация „Салтес“ и аз сам избрах България за моята доброволческа мисия. Хавиер членува също в подобна организация „Билдинг бриджес“ /изграждане на мостове/ и неговият избор е бил същият. Водещото е в избора и на двама ни е, че е непозната държава, от новите еврочленки. Признавам, че и ние знаехме твърде малко за вас. Хавиер не говори български, а аз с десет урока при пристигането ми тук се справям задоволително.

Тук сме като представители на европейска доброволческа служба по европейската програма „Еразъм“ и сме доброволци във Варна вече една година. Нашата мисия е да работим с деца в неравностойно положение. Това лято през юли и август бяхме в с. Бенковски в читалището с деца от местната общност. Организирахме игри, занимания по английски и др. дейности.

 • Кой ви насочи към сътрудничеството с ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово.
 • Осъществихме първите контакти чрез сдружение „Василица“. Участваме в груповите занимания с децата в Аспарухово, в ролеви игри, игри за концентрация, учим английски, съдействахме за подготовката на коледното тържество в центъра. Дори го заснехме и се радвахме заедно с участниците. Установихме добро взаимодействие с екипа на центъра за обществена подкрепа.

edgards2

 • Какво ви харесва и какво не у нас.
 • Някои храни като баница, супите са много вкусни, българското вино, Хавиер не пие алкохол, но аз го оценявам по достойнство.

Но замърсяването на въздуха, тежкият автомобилен трафик, както и публичния транспорт са нещо, върху което има още какво да се направи, за да бъде подобрен. Твърде много са старите, макар и красиви, но неподдържани сгради, тротоарите също са нещо, което прави вида на градовете непривлекателен. Далеч от представите ни за съвременен транспорт е железопътният. Ние пътувахме до Велико Търново, Благоевград, София, Шумен, Несебър, Провадия, Сливен.

 • Като туристи, или във връзка с дейността ви
 • В някои случаи пътувахме за тренинги и семинари, срещи с други участници в програмата, в други – при приятели или като туристи. В Сливен бяхме жури в ученически турнир по английски.
 • Докога сте  тук и какво още ви предстои?
 • Аз /Едгарс/ съм до юни, а Хавиер до октомври. След Нова година ще работим в „Къщата на куклите“, в Центъра за обществена подкрепа в Аспарухово, а до края на мисията ще заснемем филмов материал за пребиваването ни тук. Имам вече откъси, планираме интервюта с всички, с които ни срещна мисията ни тук. Можем да продължим виртуалните си срещи в сайта на програмата https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-service_bg
 • След едногодишната си мисия тук бихте ли дошли отново в България
 • Да, страната и хората много ни харесват, има хубави места за туризъм, българите лесно се сприятелявате.

Продължава работата по проект „Активни в труда”

Общо 85 души от Варна са включени в проекта „Активни в труда на територията на община Варна. Това са 35 икономически неактивни лица за професионално обучение и заетост. Потребители на социалната услуга „Мобилен екип за социална и здравна работа на терен“ – 50 лица. Възрастни в риск 40 лица и 10 лица представители на групата от хора с увреждания и техните семейства.

Проектът се осъществява по Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване”, и изпълнители са Фондация„Владиславово“ като водеща организация с партньори Фондация „Николаевка”, ОП „Управление на проекти и озеленяване”. Продължителността на проекта е 19 месеца от 01.05.2017 г. до 30.11.2018 г. Целта на услугата е разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства. Осигуряване на качествена грижа за потребителите съобразно техните потребности.
aktivni1
Проектът има за цел да се въздейства положително на представителите на целевата група в него от гледна точка на тяхната успешна социална интеграция и реализация на пазара на труда. Целта е продуктите и услугите следствие на дейностите по проекта да се използват дългосрочно, целесъобразно, ефективно и устойчиво.

Общите цели в предлаганият проект са свързани със създаване на условия за:
– Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства с цел повишаване на мотивацията им за водене на независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда в Община Варна.
Специфична цел е създаване на функциониращ иновативен модел за активно социално включване. Това ще се реализира чрез: професионално ориентиране; обучение и професионално развитие; трудова реализация; социална интеграция и включване на хора представители на социално уязвимите групи /целевата група по проекта/.

От началото на проекта се извършваха основно следните дейности:

Дейност 1 – Създаде се екип за управление на проекта.
Дейност 2 – Публичност. Изработиха се и се отпечатаха рекламни материали по проекта с които се популяризираха дейностите му. Те се раздаваха на всички срещи и масови събития в община Варна.

Дейност 4 – Разкриване на иновативна социална услуга „Мобилен екип за социална и здравна работа на терен“. Подбраха се потребителите по проекта отговарящи на изискванията за целева група. Първоначално се подбраха 60 кандидата и след оценка те останаха 50. Направиха се индивидуални досиета и оценки на потребностите на всичките 50 потребителя от целевата група по проекта.

Дейност 5 – Предоставяне на иновативната социална услуга. Наеха се специалисти-психолог, социален работник, медицинска сестра, логопед, юрист, трудо и арт терапевт и специалист по маркетин. Те започнаха своята работа „на терен“ и обслужваха всички 50 потребители от целевата група по проекта.

В периода за 15 месеца ще бъдат предоставяни следните услуги:

1. Работа за социална интеграция и активно участие на потребителите в живота на общността.
2. Работа със семейства и близки.
3. Осъществяване на връзки с обществеността.
4. Организиране на свободното време, отдиха и развлеченията на потребителите.
5. Рехабилитационна работа, арттерапия, трудотерапия, здравни консултации.

Посочените дейности се провеждат на терен в домовете на потребителите, в помещението на МЕКСЗТ в ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в квартал Аспарухово, както и сред близките природни забележителности. Закупиха се материали и консумативи за терапиите и здравето на потребителите на МЕКСЗТ.

Успоредно с дейностите по проекта, свързани с потребителите, се извършваше текущо отчитане, кореспонденция с Управляващия орган и мониторинг на дейностите.

Младежки консултантски център си партнира с училища

Младежкият информационен консултантски център /МИКЦ/ във Владиславово отвори врати миналата година с финансовата подкрепа на Програмата за младежта 2020 на Министерството на младежта и спорта. Проектът се изпълнява от фондация „Владиславово” в партньорство с администрацията на район „Владислав Варненчик”. За постигнатите от проекта цели разговаряме с Александър Цолчовски, психолог от екипа, реализирал инициативите на центъра.

20170422_132952

-Г-н Цолчовски, с кои основни теми привлякохте вниманието на участниците в проекта?

– Изключително приятно бяхме изненадани от огромния интерес, който проявиха младежите от район „Владислав Варненчик”. Оказа се, че тъй като в района няма друга подобна услуга, потребността от информираност бе водеща в усилията на екипа от МИКЦ Район „Владислав Варненчик”. Сред основните теми бяха гражданските права, форми на гражданска активност, организиране на младежки инициативи и кампании. В организираните от екипа тренинги се фокусирахме върху механизма на конфликтите, вземане на решения и умения за разрешаване на конфликти, преодоляване на конфликти в училищна и обществена среда.

Интерес предизвика темата за доброволчеството – привличане, мотивиране и развитие на доброволци, примери за добри практики в младежкото доброволчество. За младите хора беше важна темата за толерантността и недискриминацията, позитивното отношение и спазване на правила в различна среда – училищна и обществена, съхраняване и развиване на културната идентичност.

– Кои бяха Вашите основни потребители?

– Основната целева група бяха младежи на възраст от 15 до 29 години. Една част от тях бяха учащи, друга – студенти. Измежду потребителите имаше също както работещи, така и безработни младежи, които търсеха информация относно по-успешната си реализация на трудовия пазар в гр. Варна.

– Какво по-съществено бихте акцентирали върху проведените обучения?

– Много добро партньорство се получи с две от училищата в района – СУ „Пейо Крачолов Яворов” и ПГСАГ „Васил Левски”. Тъй като провежданите тренинги и семинари от МИКЦ Район Владислав Варненчик добиха популярност , директорите на посочените училища заявиха своето желание да се провеждат т.нар. Дни на информираност в техните учебни заведения. В рамките на 1 учебен час в класовете от 9 до 12 бяха проведени доста такива мероприятия, като акцентите бяха върху темите „ Конфликти” , „ Работа в екип”, „ Мотивация за работа и оформяне на автобиография при кандидатстване за работа”. Нещо повече – поради интересът от страна на учениците в СУ „Пейо Яворов” бе направено изнесено обучение през април 2017г. на тема „Работа в екип”, а в Професионалната гимназия по строителство и архитектура бе проведено изнесено обучение в три части на тема „Разработване на проектни идеи”.

– Каква е обратната връзка от Вашите потребители?

– Тъй като в район Владислав Варненчик има и групи от малцинствен произход консултациите от социален работник и психолог от екипа на МИКЦ бяха доста търсени като услуга, тъй като реализацията на представителите от тази маргинална група е по-трудна. Считаме, че проявеният интерес говори достатъчно за потребността от такава услуга на територията на района.

Успешно приключи проект „Младежки информационен консултантски център“ в Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна

Срок за реализация: от 01.12.2016 г. до 30.11.2017 г.
Бенефициент: фондация „Владиславово“
Партньор: Район „Владислав Варненчик“, община Варна.

Приключиха дейностите по проект за създаване и функциониране на „Младежки информационен консултантски център“ в район „Владислав Варненчик“. Проектът се финансира по Национална програма за младежта 2016-2020 на Министерство на младежта и спорта. Той се реализира в рамките на една година от Фондация „Владиславово” в партньорство с Район „Вл. Варненчик”. Целевата група, с която работихме, бяха младежи на възраст между 15 и 29 години.

MIKC

Радостина Панайотова, Бистра Кръстева, Борислав Френчев

В рамките на едногодишния период на проекта екипът на фондацията създаде „Младежки информационен консултантски център“ /МИКЦ/, като целта беше да се ангажира свободното време на младите хора живеещи в района. Проведоха се десет еднодневни обучения по теми вълнуващи младите хора и едно изнесено тридневно обучени. Ежедневно консултантите по проекта провеждаха срещи с млади хора консултирайки ги по различни теми като социално включване, доброволчество, реализация на пазара на труда, предприемачество и много други.

Бяха проведени и изнесени приемни в селата Тополи и Казашко.

Голям интерес проявиха директорите на училищата в Района – СУ „Пейо Кр. Яворов“ и ПГСАГ „Васил Левски“. Освен планираните по проекта презентационни срещи ни поканиха да изнасяме лекции и в часовете на класа на теми като: кариерно развитие и професионално ориентиране; реализиране на бизнес идея и стартиране на бизнес; доброволчество; агресия; форми на агресия и тяхната превенция. Всичко това се реализира чрез ангажиране свободното време на младите хора в различни дейности.

През консултанския център преминаха над 400 млади хора, които ни търсеха и за индивидуални консултации. Проведе се мащабна информационна кампания за популяризиране на дейностите по програмата на Министерство на младежта и спорта, и по конкретно Национална програма за младежта 2016 – 2020.
Всички дейности и реализирането им бяха съгласувани и станаха част от голямата програма на община Варна – Варна „Европейска младежка столица 2017 г.“

Създадения екип и консултантски център остава т.нар „местна собственост“ по проекта и има всички предпоставки за неговото надграждане и след приключването на финансирането по проекта. В този смисъл той ще продължи да функционира, като за това ще се търси финансиране от община Варна, програми или други донорски инициативи.

Всички дейности в проекта се реализираха успешно и като доказателство за това е на 100 % верифициране на разходите по него от Министерство на младежта и спорта.

Екипът от специалистите по проекта бяха:

Ръководител на проекта и консултант – Радостина Петрова.

Специалист „Обучения“ – Бистра Кръстева

Александър Цолчовски – психолог

Специалист „Доброволчество, реализиране на младежки инициативи и кампании, разработване и управление на проекти, гражданско образование“ – Йонка Вълчева.

Специалист „Личностно и кариерно развитие, младежко и социално предприемачество, реализиране на бизнес идея и стартиране на бизнес“ – Борислав Френчев.

Специалист „Социални дейности, работа с младежи в неравностойно социално положение и младежи от малцинствени групи“- Нехиде Ибрям.

Специалист „Информационни услуги“ – Джанип Ахмед.

mikc3

Фондация „Владиславово“ се включи в коледен базар в Техническия университет

С ръчно изработена коледна украса, сувенири и поздравителни картички се представя Фондация „Владиславово” на празничния базар в Техническия университет. Инициатори и домакини са студентският клуб „Дар”, подкрепян и от академичното ръководство на университета. Със свои щандове участват организации, които активно работят за рехабилитация и социална адаптация на хора с увреждания.

20171211125602-IMG_20171211_113116

Домакините предоставят отлични условия за представянето на Фондация „Равен шанс”, Агенцията за социално развитие „Вижън”, РТРI Делфините, Асоциация „Да съхраним жената” Дневния център „Ривиера”, Центъра за интеграция на лица с интелектуални затруднения „Чайка” и др.

Пред щанда на фондация „Владиславово” посетителите могат да изберат не само готови изделия, но и да проследят процеса на създаването им или да предложат цвят и форма за сувенир по свой вкус, който да им бъде изработен от специалистите. Днес щандът е във фоайето на елфакултета, а утре се пренася в машинния факултет.

Младежите от клуб „Дар” също готвят коледни изненади. Най-същественият им принос обаче е намерението да привлекат за благотворителната си кауза свои състуденти, преподаватели и приятели. Базарът ще е отворен до 15 декември от 11 до 15 ч.

Благотворителна инициатива Дарителски кръг за Варна

Скъпи приятели,

Каним Ви на едно събитие, което е важно за града ни, тъй-като дава шанс за много граждански организации да реализират своите идеи с набраните от дарители средства.
Очакваме Ви на седмото издание на Дарителски кръг за Варна, което ще се състои на 13 декември 2017г. /Сряда/ в Арт салона на Радио Варна от 18,00 часа !

Място, което създава възможност за директен контакт между организациите, които търсят подкрепа и дарители.
С какво е по-различно това събитие?

– спестява ви време да търсите и прочувате каузи, които имат значение за хората в нашия град.

-всеки дарителски кръг избира на живо кои проекти да подкрепи

-всяко ваше дарение се увеличава в съотношение 60:40 от Фондация Работилница за граждански инициативи
Предходните шест издания на Дарителски кръг „За Варна“ обединиха над 130 дарители, които направиха възможно реализирането на 20 проекта на неправителствени организации на обща стойност над 124 000 лева.

Станете част от седмото издание на Дарителски кръг за Варна, а следните граждански организации ще Ви убедят, че заслужават подкрепата Ви:

ДОБРОВОЛЦИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ СКАУТСКИ ЦЕНТЪР

Организация на българските скаути
Целта на проекта е да се осигурят средства за храна за доброволците, които през летния сезон ще помагат безвъзмездно за възстановяването на първия в България скаутски център. След възстановяването на центъра в него ще могат да се обучават над 180 младежи през летния сезон.

„СЕДЕМ ДНИ В ЗЕЛЕНО“
Фондация „Владиславово“
Това е проект, който ще предостави шанс на децата от социално уязвими групи за едно различно преживяване, каквото в семейството и в училище не могат да получат. Те ще прекарат една седмица сред природата по специално разработена програма, включваща ролеви игри, работа в екип, екологично възпитание и ориентиране сред природата.

„ВАРНА В КАДРИ И РИМИ“
Сдружение за обществено-полезна дейност Женска Либерална Мрежа

Проектната идея е иновативна от гл.т. на прилагане на алтернативни методи за обучение и възможности за общуване на млади хора с интелектуални затруднения с изявени творци.

Чрез синтез на изразните средства на две изкуства -фотография и поезия се предвиждат съвместни дейности с утвърдени фотографи и поети, което е знак, че в творчеството бариери няма и стереотипите към възможностите на „различните“ са митове.

Предвижда се и провеждане на образователен модул“Фотография и психология“. Проектът ще приключи с изложба от фотоси на лицата с увреждания, представена по креативен начин.

ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА ЗА БЪДЕЩИ МАЙКИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
Фондация Обществен дарителски фонд за Варна
Проекта ще позволи извършване на скрининг и превенция на тежки последствия при раждане на родилки, живеещи в тежки битови условия и закупуване на апарат- Фетален монитор, който след инициативата ще бъде предоставен на Специализирана болница по акушерство и генекология „Проф.д-р Д.Стаматов – Варна.

Очакваме Ви!

За повече информация www.odfv.org

5 декември – Международен ден на доброволеца

Международният ден на доброволеца е учреден през 1985 г. по инициатива на ООН. На този ден световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.

Проявите, свързани с отбелязването на Международния ден на доброволеца, са израз на признателността към доброволците и припомнят, че ефективната защита на населението при пожари, бедствия и други извънредни ситуации означава тясно сътрудничество и партньорство между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и гражданското общество.

Статистиката посочва, че едва 6% от българите са полагали доброволен труд през живота си. А страната ни е сред четирите страни в Европа, в които доброволчеството е под 10 на сто.
Разбира се, оптимизъм за бъдещето не липсва.

Доброволчеството е изключително специфична дейност. От една страна, човек се посвещава на една добра кауза – да прави живота на другите по-красив, по-добър и по-успешен. От друга обаче, се научава на безкористност, като дава, без да пита какво ще получи в замяна. А това, което всъщност получава като награда, е безценно – личностно развитие и удовлетворение, дълбока признателност и много нови приятели.

Център „Надежда за всеки“: Живота е изцяло в твои ръце! Бъди съпричастен, сложи червена лентичка!

На 1 декември по традиция Ресурсен център за хора в неравностойно положение „Надежда за всеки“ към Фондация „Владиславово” ще отбележи Световния ден за борба срещу СПИН с „Ден на отворените врати“.

Посетителите в центъра ще получат червена лентичка – символ на солидарността с ХИВ-позитивните и болните от СПИН, презервативи и брошура с информация за най-опасното в наши дни вирусно заболяване. Специалистите от центъра в индивидуални разговори и беседи ще предоставят коннкретна информация за същността на заболяването, начините за предаването му, начините за предпазване от заразата и възможностите за безплатно и анонимно тестване за ХИВ/СПИН.
Синдромът на придобитата имунна недостатъчност е едно от най-опасните вирусни заболявания, познати на човечеството досега. В наши дни той е водещата причина за смъртните случаи в света на хора в активна възраст. Името СПИН се появява през 1982 г., когато Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ официално го въвеждат.
За първи път Световният ден за борба с вируса на СПИН – 1 декември се отбелязва през 1988 година.

Ресурсен център за хора в неравностойно положение „Надежда за всеки” към Фондация „Владиславово“ се намира на адрес гр. Варна, ул. „Сава” № 2, ДКЦ 5.
С екипа на центъра всеки може да се свърже на страницата ни във Facebook, на тел. 0885 300 019, www.fvladislavovo.org.

Семейство от Варна с благороден жест към деца в неравностойно положение

Антония Видинлиева и дъщеричката й Андреа гостуваха на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца в неравностойно положение и Ресурсен център за хора в неравностойно положение към Фондация „Владиславово”.
23634982_1362364907206558_1388050560_n

Младата майка и Андреа, която е само на 7 години направиха подарък на децата в нужда, което за тях беше едно незабравимо изживяване – билети за 3Д прожекция на детският филм „Емоджи“ в кино „Арена“. На 16 ноември Гранд МОЛ – Варна беше огласен от детски смях и нетърпеливи детски очи, които с огромно вълнение очакваха началото на прожекцията. Децата останаха очаровани от филма и достигнаха до поуката, че дори и да си различен от другите не означава ,че не си специален.

23715228_10155072393746966_1697564637_o

Необикновеният дъждовен четвъртък ще остане завинаги в спомените на децата и ще бъде пример за тях да правят добрини за нуждаещите се. Този жест трогна не само децата и техните родители, но и специалистите от ЦСРИ и РЦХНП към Фондация „Владиславово”, за които подкрепата на обществото е от голямо значение.

23731005_1727435937289725_53645747_o

Със своето дарение Антония Видинлиева и дъщеричката й Андреа подпомогнаха нашата кауза да направим света на децата по-добър!

Весел празник на инж. Кадийска !

Днес рожден ден празнува Маргарита Кадийска, изявен варненски инженер, инициатор на значими обществени каузи. Отправяме поздрав с пожелания да продължи с присъщата й креативност да осъществява  всеки нов проект.

Да е все така енергична  в постигането на всяка висока цел и все така вдъхновена за нови предизвикателства. Да е завладяваща с присъствието си, когато е сред приятели, и заредена с копнеж за спиращи дъха  пътешествия.

Пълен напред, Марго, към нови сбъднати надежди!