Дневен архив: 29/10/2018

Семинар за специалистите от ЦОП Аспарухово при Фондация „Владиславово“

„Социалната работа е мое призвание“ беше основната тема на семинара, в който участваха специалисти от Центъра за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ към фондация „Владиславово“. В продължение на три дни социални работници, психолози, педагози и др. участваха активно както в теоретичните модули, така и в дискусиите след всеки от тях.


Лекторите от ВСУ доц. Д-р Даниела Карагяурова и доц. Д-р Георги Калагларски бяха водещи на темите, свързани с техниките на ефективната комуникация, със социалната психология, с психологията на междуличностните взаимоотношения. С доц. Д-р Медиха Хамза от ТУ-Варна, дългогодишен член на социалната комисия към общинския съвет във Варна, дискусията беше съсредоточена върху социалната програма на община Варна и взаимоотношенията с външните доставчици на социални услуги.

 

В специален модул беше представена и обсъдена новата методика на Министерството на труда и социалната политика за предоставяна на социалната услуга Център за обществена подкрепа. Измененията и свързаните с тях методически указания бяха разяснени от Анна Конукова, ръководител на отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане във Варна.


Практическият обучителен семинар беше организиран с любезното съдействие на „Магнат днес плюс“ ЕООД и домакинството на Фестивален и конгресен център-Варна и Комплекс „Романтика“.