Фондация „Владиславово“ предоставя опит на ЦОП в гр. Дулово

Специалисти от Центъра за обществена подкрепа в Дулово се запознаха с услугите, които Фондация „Владиславово“ предоставя на територията на гр. Варна. Те се срещнаха със свои колеги от ЦОП “За по-добро бъдеще“ и ЦОП “Бъдеще за децата на Аспарухово“, за да се запознаят в детайли с работата с хора от социално уязвими групи.

„Нашият център в Дулово отвори врати преди броени дни, на 1 февруари, и затова за нашия екип тази среща е с основополагащо значение“, каза управителят Магдалена Панева. По думите й капацитетът е 20 места и в него ще работят 4-ма специалисти.

Работната среща е продължение на сътрудничеството между варненската фондация и община Дулово, започнало през лятото на миналата година. Тогава в ЦОП „За по-добро бъдеще“ към фондация Владиславово пристигнаха заместник-кметът на Дулово Доротея Тотева, Стоянка Димитрова, директор на защитени жилища в Дулово и Надежда Тодорова, началник на местния домашен социален патронаж. Целта на посещението беше именно намерението да се разкрие подобна структура и в Дулово.

„За колегите в новооткрития център беше важно да се запознаят на място с дейността ни, да изградят представа за нужната материална база и кадровия ресурс на социален център от подобен тип, каза управителят на ЦОП „По-добро бъдеще“ и ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“ Андриана Русева. По думите й освен детайлно познаване на нормативната уредба и професионално подготвен екип, от особена важност при старта на подобно начинание е дългогодишният опит на добронамерени колеги.

Тя подчерта, че варненският център „За по-добро бъдеще“ отваря врати през 2009 г. с финансовата подкрепа на програма ФАР за деинституционализация на деца в риск посредством предоставяне на социални услуги в общността. Капацитетът му е 60 деца и родители. С днешна дата равносметката сочи, че през всичките тези години центърът е работил над капацитета си с 30-50 процента.

Паралелно с това от началото на септември миналата година фондацията разкри втори Център за обществена подкрепа в район Аспарухово „Бъдеще за децата на Аспарухово“ с капацитет 80 места. Екипът от педагози, психолози, социални работници, трудотерапевт и медицинска сестра започва работя с деца, застрашени от отпадане от училище, както и подрастващи с отклоняващо се поведение.
2
В двата варненски центъра родителите получават съвети как да мотивират децата си да посещават редовно учебни занятия, как да им помагат да се справят с често срещаните в училищна възраст емоционални, комуникативни и адаптационни проблеми. Центровете на фондацията развиват широка гама консултативни услуги по социални, правни и психологически въпроси за семействата на деца в риск.

Посетителите проявяват интерес към услуги за родители, които са в развод или раздяла, каза още Русева при срещата с колегите си от Дулово. И уточни, че към тези потребители са насочени информационна програма, контактен център и неделно училище за родители. Услугите са иновативни, неприлагани досега във Варна и част от тях са разработени в рамките на проект „Правосъдие-приятел на детето“ от Международна социална служба – България. Адресирани са към родители, които са в различни етапи на раздяла и които срещат затруднения да се споразумеят по различни въпроси, свързани с родителските права. Също така само преди броени дни приключи обучението на екип от 10 специалиста за „Подготовка и провеждане на разпит на деца свидетели или жертва на престъпление“ като към момента това е първата група специално обучени специалисти на Фондация „Владиславово“ на територията на гр. Варна допълни Андрияна Русева.