Фондация „Владиславово“ представи дейността си пред студенти от ТУ

Насърчаване на общността и устойчивостта на околната среда беше мотото на кръгла маса, която се проведе в Международния ден на социалния работник.

Домакин на срещата беше Техническият университет, катедрата по социални и правни науки. В дискусията участваха студенти, социални работници, представители на варненската дирекция за социално подпомагане, на неправителствени организации.

FV1

Дейността на действащите центрове на фондация Владиславово като един от най-дългогодишните доставчици на социални услуги във Варна беше представена от управителя на двата центъра за обществена подкрепа Андриана Русева. По думите й фондацията предоставя социални услуги в четири центъра по програми, финансирани както от социалното министерство, така и от социалната програма на община Варна.

Студентите активно участваха в дискусията и проявиха интерес към професионалните качества на бъдещите специалисти в социалната сфера, както и какви са очакванията на хората с дългогодишен опит в предоставянето на социални услуги към младите хора, които избират професионална реализация в социалната сфера.

FV3_3

На финала ръководството на университета отличи с грамоти студенти, показали високи резултати и отличен успех по време на обучението си във факултета по социални и юридически науки към ТУ.