Трафикът на хора е престъпление

Шокиращи са данните от статистиката за трафика на хора с цел експлоатация – на всеки 30 секунди някой по света става жертва на трафик, 27 милиона са жертвите на трафика на хора с цел експлоатация за 2016 г. в света, 80% от тях са жени и деца. , 2 милиона деца до 12 годишна възраст ежегодно попадат в схеми на трафик и биват експлоатирани сексуално.

България е в първите десет в света, а в Европа заема място в челната петица. Според данните на Европейската комисия 75% от целия трафик в Европа е с цел проституция, но много бързо се увеличава и този с цел трудова експлоатация. Експерти смятат, че трафикът на хора е най-бързо развиващата се престъпна индустрия и го поставят редом с търговията с наркотици.

В края на пролетта и началото на лятотов страната драстично се увеличават случаите на трафик на хора . Увеличава се както вътрешният, така и международният трафик. . В повечето случаи хората стават жертви поради липса на алтернативи за работа и доходи вследствие на ниско ниво на образование, възможности за кариера и препитание.

През юли 2016 г. правителството утвърди Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора. Документът представлява рамката за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите, като координират усилията си в стратегическо партньорство с неправителствени, международни организации и гражданското общество.

Основните цели на Механизма са да осигури спазването на човешките права на жертвите на трафик при предоставянето на ефективна грижа и насочване на пострадалите към съответните услуги.Механизмът разписва стандартни оперативни процедури при идентификация, насочване, закрила, подпомагане и социално включване на пострадалите от това престъпление.

Ресурсен център за хора в неравностойно положение „Надежда за всеки” към Фондация „Владиславово” предоставя комплекс от социални услуги на лица попаднали в схеми на трафик на хора и техните семейства включващи кризисна интервенция, социална и психологическа подкрепа, трудово посредничество, юридически услуги и консултации за пострадалото лице и неговите близки, здравни грижи и консултации, програми за превенция на трафика на хора.

С екипа на Ресурсен център за хора в неравностойно положение „Надежда за всеки” можете да се свържете на адрес гр. Варна, ул. „Сава” № 2, на страницата ни във Facebook, на тел. 0885 300 019