РЦХНП

Услугата РЦХНП се предоставя на лица, застрашени или жертви на домашно насилие, насилие на работното място, лица и семейства, чиито деца са станали жертва на агресия и насилие на улицата, хора застрашени или жертва на трафик с цел различни видове експлоатация.
Ресурсен център за хора в неравностойно положение ”Надежда за всеки” предлага следния комплекс от социални услуги за лица, претърпели насилие или жертви на трафик, за тяхната интеграция и социално включване:

  • Кризисна интервенция;
  • Психологически консултации и подкрепа;
  • Социално посредничество и застъпничество;
  • Подкрепа на хора, претърпели насилие или жертви на трафик;
  • Придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор/промяна на личен лекар;
  • Съдействие за подобряване контакта и комуникацията с близки/членове на семейството, които са ресурс за подкрепа и др.;
  • Здравни и правни консултации;
  • Индивидуална и групова работа по превенция на насилието, трафика на хора, дискриминация, зависимости;
  • Семейно планиране.

По програма „Превенция” на Ресурсен център за хора в неравностойно положение ”Надежда за всеки” се провеждат ежегодно информационни кампании за превенция на насилието над жени, насилието над възрастни хора, трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация. Традиционно всяка година в обявените от ООН международни дни на ненасилието, за борбата с трафика на хора и за борбата срещу СПИН в Ресурсен център за хора в неравностойно положение ”Надежда за всеки” се обявяват „Дни на отворените врати” за всички граждани, които имат въпроси или търсят съвет.
В Центъра работи екип от специалисти в различни области, които извършват комплекса от услуги.
Центърът се помещава в  гр. Варна, ул. „Сава” № 2,тел. 0885 300 019

За сваляне: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 Г.

Центърът е финансиран от община Варна по Договор № Д16001262ВН/07.09.2016г.