ДЦСХ

Дневен център за стари хора се помещава в Курортна поликлиника “Чайка” ул. “Никола Вапцаров” № 2
Услугата се предоставя като делегирана държавна дейност – Удостоверение на АСП № 154-05/05.08.2011г.

В Центъра се организират индивидуални и групови консултации по медико-социални проблеми,дава се възможност за общуване и създаване на нови контакти, провежда се забавна трудо-терапия; занимания по интереси; здравна профилактика.

В Центъра се провежда програма за рехабилитация, организират се екскурзии и пикници.

Дневен център за стари хора е с капацитет от 30 души. Към момента има възможност за прием на нови потребители. Потребителите сe насочват от Дирекция социално подпомагане Варна.
За подкрепа при оформяне на документите, информация и контакти с Дневния център:
тел. 052/302 908 и GSM 0887 78 72 88.