ИППСУД

Иновативни практики при предоставяне на социални услуги за деца (ИППСУД) е специализиран в:

  • Практики за развиване на социални умения за общуване
  • Практики за развиване на образователни умения чрез занимателни игри
  • Развиване на умения за общуване с природата и опазване на околната среда

Социално включване на хора в неравностойно положение, чрез насърчаване инициативи на НПО от oбщина Варна „НА КРИЛЕТЕ НА ВЯТЪРА”

Спортен клуб „Лазур” в партньорство с Фондация „Владиславово”. Фондацията предоставя експертна помощ в областта на социалната работа с малцинствени групи – бенифициенти на ЦСРИ и осигурява специалист за работа с децата.

Възпитаване на самодисциплина, толерантност, самоутвърждаване.

Съвместен проект на Фондация “Владиславово”, СУПЦ Варна и Sports Management Bulgaria

Развиване на артистични умения и себеизразяване

Изработване на декорации и предмети с квилинг техника и канзаши