МИКЦ-Район „Влад.Варненчик“ участва в среща, организирана от Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“

13

Eкипът на МИКЦ „Владислав Варненчик“ към Фондация Владиславово участва на среща в Младежки дом гр. Варна.

Срещата бе организирана от Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ и е четвърта информационна среща по направление 5 „ Европейска младежка столица – вълна на иновации“.

По време на срещата бяха разяснени насоки за кандидатстване и допълнителни въпроси на заинтересуваните да участват в програмата. Представители на младежки организации, читалища и младежки зони обсъдиха помежду си потенциални възможности за партньорство и съвместна работа.
12

Безплатни консултации с консултант на МИКЦ

sertifikat2

През месец февруари в сградата на МИКЦ район Владиславово ул. „Гургулят“ № 7 ще се проведат безплатни индивидуални и групови консултации с консултант на МИКЦ по подготовка, управление и изпълнение на проекти в различни сфери.

Те са предназначени за младежи и девойки на възраст между 15 и 29 години. За записвания можете да се обадите на телефон 052521028.

Очакваме Ви!


„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта”;

Договор № 25-00-57/21.12.2016 г.
ПРОЕКТ № НПМ-115-П1-Зона 3/2016

Безплатни консултации с доброволец на МИКЦ

sertifikat2

През месец февруари в сградата на МИКЦ район Владиславово ул. „Гургулят“ № 7 ще се проведат безплатни индивидуални и групови консултации с доброволец на МИКЦ според темите и желанията на младите хора, търсещи консултация.

Те са предназначени за младежи и девойки на възраст между 15 и 29 години. За записвания можете да се обадите на телефон 052521028.

Очакваме Ви!


„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта”;

Договор № 25-00-57/21.12.2016 г.
ПРОЕКТ № НПМ-115-П1-Зона 3/2016

Безплатни консултации с консултант – специалист икономист на МИКЦ

sertifikat2

През месец февруари в сградата на МИКЦ район Владиславово ул. „Гургулят“ № 7 ще се проведат безплатни индивидуални и групови консултации по личностно и кариерно развитие със специалист икономист на МИКЦ.

Те са предназначени за младежи и девойки на възраст между 15 и 29 години. За записвания можете да се обадите на телефон 052521028.

Очакваме Ви!


„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта”;

Договор № 25-00-57/21.12.2016 г.
ПРОЕКТ № НПМ-115-П1-Зона 3/2016

Безплатни консултации с консултант – специалист социален работник на МИКЦ

sertifikat2

През месец февруари в сградата на МИКЦ район Владиславово ул. „Гургулят“ № 7 ще се проведат безплатни индивидуални и групови консултации със социален работник на МИКЦ.

Те са предназначени за младежи и девойки на възраст между 15 и 29 години. За записвания можете да се обадите на телефон 052521028.

Заповядайте! Очакваме Ви!


„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта”;

Договор № 25-00-57/21.12.2016 г.
ПРОЕКТ № НПМ-115-П1-Зона 3/2016

Проведе се работна среща на МИКЦ-район „Вл. Варненчик“ и МИКЦ Варна

2

Представители на екипа на МИКЦ Район „Вл. Варненчик”, бяха на гости в офиса на МИКЦ Варна.

На срещата се обсъдиха, теми свързани с организацията и управлението на проектните дейности. МИКЦ Варна сподели своя опит, по изпълнението на дейностите за минали години. Обсъдиха се и бъдещи съвместни мероприятия.

1


„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта”;

Договор № 25-00-57/21.12.2016 г.
ПРОЕКТ № НПМ-115-П1-Зона 3/2016

Безплатни консултации с психолог на МИКЦ

sertifikat2

През месец февруари в сградата на МИКЦ район „Владислав Варненчик“ ул. „Гургулят“ № 7 ще се проведат безплатни индивидуални и групови консултации с психолог на МИКЦ.

Те са предназначени за младежи и девойки на възраст между 15 и 29 години. За записвания можете да се обадите на телефон 052 52 10 28.

Заповядайте! Очакваме Ви!


„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта”;

Договор № 25-00-57/21.12.2016 г.
ПРОЕКТ № НПМ-115-П1-Зона 3/2016

Младежки информационен консултатнски център Район „Владислав Варненчик”- Община Варна, организира обучение за млади хора.

vladislavovo3

МИКЦ Район „Вл. Варненчик” – Община Варна, кани млади хора на възраст между 15 – 29 г., на безплатно обучение с финансовата подкрепа  на Министерство на младежта и спорта по  Национална програма за младежта (2016-2020).

vladislavovo1

Първата тема, по която екип от специалисти ще организират обучение е: Как да подготвим своето CV и мотивационно писмо. Как да се държим на интервю за работа. Професионално ориентиране и кариерно развитие.

Тук основна роля ще има психолога, които ще подготви и симулира реални ситуации, в които ще постави младежите, за да бъдат подготвени при отговор на неочаквани въпроси, възникнали ситуации.

Темите са широкообхватни за това сме предвидили да се реализират на две част.

Първата част от обучението  се проведе на 11.02.2017 г., от 10 ч., на адреса на МИКЦ Район „Владислав Варненчик” , гр. Варна, ул. Гургулят 7.

Всички участници получиха сертификат, одобрен от Министерство на младежта и спорта.

certifokat_poluchavane

sertifikat

За следващите етапи на обучение:

Заповядайте! Очакваме Ви!


„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта”;

Договор № 25-00-57/21.12.2016 г.
ПРОЕКТ № НПМ-115-П1-Зона 3/2016

МИКЦ Район „Владислав Варненчик” – Община Варна и МИКЦ Варна , проведоха съвместна работна среща .

1a

На срещата се обсъдиха теми свързани с организацията и управлението на проектните дейности. На следващо място се сключи споразумение за съвместна дейност, целяща постигане на целите на НПМ 2016-2020, а по конкретно изграждане на Мрежа МИКЦ. На срещата присъстваха представители на екипите на двата центъра и техните ръководители Боян Боянов и Радостина Петрова, които бяха водещи на срещата.

3a


„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта”;

Договор № 25-00-57/21.12.2016 г.
ПРОЕКТ № НПМ-115-П1-Зона 3/2016

Първа работна среща на екипа МИКЦ Район „Вл.Варненчик“-Община Варна

2b

На 03.01.2017 г, се проведе първа работна среща на екипа за управление и екипа за изпълнение на проекта МИКЦ Район „Вл. Варненчик” – Община Варна. На срещата се обсъдиха всички заложени проектни дейности и се състави график за изпълнение.

3b

 


„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта”;

Договор № 25-00-57/21.12.2016 г.
ПРОЕКТ № НПМ-115-П1-Зона 3/2016