Екипът на Фондация „Владиславово“ участва в обучение на тема „Изграждане и поддържане на публичен имидж на организацията“

Екипът на Фондация „Владиславово“ участва в обучителен семинар на тема „Изграждане и поддържане на публичен имидж на организацията. Публичност и визуализация, като част от системата за управление на качеството.“ Обучението е тридневно в периода 30 ноември – 2 декември 2023 г. В рамките на 16 академични часа лекторите на семинара ще запознаят участниците с теми,.