Служители на Фондация „Владиславово“ участваха в работна среща в Младежки център-Добрич

В три последователни дни в Добрич се проведе среща, посветена на обмяната на опит и добри практики в младежката работа. Организатор на събитието беше Младежки център – Добрич. Служители от Фондация „Владиславово“ се включиха в работата на младежката среща. Организаторите запознаха участниците с основни моменти от работата с млади хора и с дейностите на Младежки.