Ние сме Фондация Владиславово

Всеки от нас е надарен с дарбата да променя света към по-добро. Не непременно като променя законите и порядките не непременно, като направи епохално научно откритие, като остави трайна диря в изкуството или впише името си в историята на света.

Ако днес сме предизвикали поне една усмивка, ако сме изслушали и утешили някого, ако сме му вдъхнали увереност и сме върнали вярата му в доброто в света, значи денят ни не е минал напразно. Една топла дума, един мил поглед, един акт на доверие, един жест на съпричастност, малко поощрение, знак за подкрепа…и сме променили света.

Вярвамe има светлина.