Младежки консултантски център си партнира с училища

Младежкият информационен консултантски център /МИКЦ/ във Владиславово отвори врати миналата година с финансовата подкрепа на Програмата за младежта 2020 на Министерството на младежта и спорта. Проектът се изпълнява от фондация „Владиславово” в партньорство с администрацията на район „Владислав Варненчик”. За постигнатите от проекта цели разговаряме с Александър Цолчовски, психолог от екипа, реализирал инициативите на центъра.

20170422_132952

-Г-н Цолчовски, с кои основни теми привлякохте вниманието на участниците в проекта?

– Изключително приятно бяхме изненадани от огромния интерес, който проявиха младежите от район „Владислав Варненчик”. Оказа се, че тъй като в района няма друга подобна услуга, потребността от информираност бе водеща в усилията на екипа от МИКЦ Район „Владислав Варненчик”. Сред основните теми бяха гражданските права, форми на гражданска активност, организиране на младежки инициативи и кампании. В организираните от екипа тренинги се фокусирахме върху механизма на конфликтите, вземане на решения и умения за разрешаване на конфликти, преодоляване на конфликти в училищна и обществена среда.

Интерес предизвика темата за доброволчеството – привличане, мотивиране и развитие на доброволци, примери за добри практики в младежкото доброволчество. За младите хора беше важна темата за толерантността и недискриминацията, позитивното отношение и спазване на правила в различна среда – училищна и обществена, съхраняване и развиване на културната идентичност.

– Кои бяха Вашите основни потребители?

– Основната целева група бяха младежи на възраст от 15 до 29 години. Една част от тях бяха учащи, друга – студенти. Измежду потребителите имаше също както работещи, така и безработни младежи, които търсеха информация относно по-успешната си реализация на трудовия пазар в гр. Варна.

– Какво по-съществено бихте акцентирали върху проведените обучения?

– Много добро партньорство се получи с две от училищата в района – СУ „Пейо Крачолов Яворов” и ПГСАГ „Васил Левски”. Тъй като провежданите тренинги и семинари от МИКЦ Район Владислав Варненчик добиха популярност , директорите на посочените училища заявиха своето желание да се провеждат т.нар. Дни на информираност в техните учебни заведения. В рамките на 1 учебен час в класовете от 9 до 12 бяха проведени доста такива мероприятия, като акцентите бяха върху темите „ Конфликти” , „ Работа в екип”, „ Мотивация за работа и оформяне на автобиография при кандидатстване за работа”. Нещо повече – поради интересът от страна на учениците в СУ „Пейо Яворов” бе направено изнесено обучение през април 2017г. на тема „Работа в екип”, а в Професионалната гимназия по строителство и архитектура бе проведено изнесено обучение в три части на тема „Разработване на проектни идеи”.

– Каква е обратната връзка от Вашите потребители?

– Тъй като в район Владислав Варненчик има и групи от малцинствен произход консултациите от социален работник и психолог от екипа на МИКЦ бяха доста търсени като услуга, тъй като реализацията на представителите от тази маргинална група е по-трудна. Считаме, че проявеният интерес говори достатъчно за потребността от такава услуга на територията на района.