Стартира проект, финансиран по програма „Превенции” на Община Варна

Проект „Моето мото е: „Аз съм информиран и мога да се предпазя” на фондация „Владиславово” стартира във Варна. Той е финансиран от дирекция „Превенции” на Община Варна по програма „Превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора”.

Презентации в училищата СОУ „Пейо Яворов“ -класове 5а,5б,6а,6б и ОУ „Христо Ботев“ класове 5а, 5б:


Проектът е предназначен за ученици от 5 до 10 клас , учащи в различни райони на Варна. Основна цел е превенция на рисково поведение сред деца и млади хора. Чрез лекции и тренинги, проведени от специалисти психолози, социални работници и медицински лица, учениците ще бъдат запознати и тренирани да разпознават опасностите на съответното рисково поведение, както и на умения за асертивност (умение да отстояват себе си и да казват „не“, когато нещо заплашва здравето и живота им).

Проектът цели да информира ученици от прогимназиален и гимназиален етап, които са сред най-рисковата група, както и техните семейства и близки чрез изготвените информационни материали. Предвидено е чрез рекламна и промоционална стратегия да се достигне до максимален брой представители на целевата група.

Областите на превантивните дейности са психоактивни вещества (наркотици, алкохол, тютюн); асоциално поведение на деца и млади хора; HIV/СПИН и други кръвно и полово предавани инфекции; трафик на хора и други превантивни дейности. Вида на превантивните дейности са превенция сред училищни общности, сред общата популация, селективен тип превенция сред уязвими лица, семейства и групи, индикативен тип превенция. Продължителността на проекта е седем месеца до 31 октомври 2015 г.

Радостина Петрова, Ръководител на проекта