Студенти от Тракийският университет на посещение във Фондация „Владиславово”

На 21 май 2018 г. студенти и преподаватели от специалност „Социални дейности”, първи и трети курс на Тракийският университет – Стара Загора, бяха гости на Ресурсен център за хора в неравностойно положение „Надежда за всеки” и Център за социална рехабилитация и интеграция на деца в неравностойно положение към Фондация „Владиславово”.

Посещението е част от научно-практическата подготовка на бъдещите специалисти и е включено като планирано събитие в научния календар и учебния план на специалността.

В реална работна среда, студентите се запознаха с дейността на центровете, със специалистите, с програмите за работа с потребители на социалните услуги и с програмите за превенция.

Представените презентации бяха последвани от много въпроси, свързани с добрите практики в предоставяне на социалните услуги, изграждането на практически умения, мотивацията на екипа от специалисти.