Специалисти от AWO Brеmerhaven на работна визита във Фондация „Владиславово“

На 30 май, сряда се проведе работна среща на специалисти от Фондация „Владиславово“ с техни германски колеги от Асциация AWO гр. Бремерхафен, водени от Д-р Маргарет Бругман – ръководител отдел Емиграция. От германска страна присъстваха още Фабио Гуарасцио – координатор Равни права и интеграция в Община Бремерхафен, Румия Изгалиева – ръководител проект, Анна Здраба и Айсун Али – консултанти към AWO.

Германските гости бяха придружени от Елина Райнова – Сдружение „За теб“. Фондация „Владиславово“ бе представена от Председателя на Управителния съвет Виолета Харизанова. В работната среща взеха участие и специалисти от Ресурсен център за хора в неравностойно положение, Център за обществена подкрепа „По-добро бъдеще“, Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ и ЦСРИ на деца в неравностойно положение.

Срещата беше открита с презентиране на услугите на Фондация „Владиславово“ и с представяне на мисията, целите и проектите на AWO Бремерхафен,. Обсъдени бяха някои от основните проблеми, които се срещат при работата с уязвимите групи, проблеми, отнасящи се до здравното осигуряване, езиковата бариера, социалната изолация, както и стратегиите за успешна работа. Обединени от идеята за сътрудничество и постигане на значими цели в дейността си, а именно да помагат, да насочват и консултират, да бъдат полезни на изпадналите в нужда хора, участници в срещата се договориха за бъдещи съвместни проучвания, дейности и проекти в областта на интеграцията и социалното включване на маргинализирани групи и общности.

Асоциация AWO е основана през 1919 г. като благотворително дружество. Към момента е социално-политически активна асоциация в помощ на новопристигнали граждани на ЕС в Бремерхафен. AWO и специалистите от създадения проект „Далбе“ консултират безплатно граждани на Европейският Съюз. Организацията оказва помощ при въпроси за пребиваване, училище, езикови курсове, здравно осигуряване и др. и чрез подкрепата си предава на нуждаещите се основните си ценности на свобода, справедливост, толерантност и солидарност. Проектът „Далбе“ се осъществява с подкрепата на Федералното Министерство на труда и социалните въпроси БМАС и Федералното Министерство по семейните въпроси, както и от Европейски фондове за подкрепа на хора в неравностойно положение.