Екипът на Фондация „Владиславово“ участва в обучение на тема „Изграждане и поддържане на публичен имидж на организацията“

Екипът на Фондация „Владиславово“ участва в обучителен семинар на тема „Изграждане и поддържане на публичен имидж на организацията. Публичност и визуализация, като част от системата за управление на качеството.“

Обучението е тридневно в периода 30 ноември – 2 декември 2023 г.

В рамките на 16 академични часа лекторите на семинара ще запознаят участниците с теми, които да допринесат за повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги, предоставяни от центровете на фондация „Владиславово“. Обучението ще даде дефиниции за същността, характеристиките и компонентите на имиджа; Понятията „имидж“, „репутация“ и „бранд“. ПР като технология за изграждане на имидж. Социалният феномен обществено мнение и корелацията обществено мнение – имидж. Спирала на мълчанието.

В програмата е включена и темата за публичния образ – какво искаме да знаят другите за нас? Как се изграждат медийните послания? Как да организираме и отразяваме публични събития. В тази връзка са и под темите за публичният имидж и защо е важен за организациите.

Важна част от програмата е лекцията за Сайтът на организацията – собствена корпоративна медия. Какви са етапите при изготвяне при изготвяне на медийни послания? Конкретно се разглежда темата за медийното потребление и медийният образ на Фондация Владиславово.

Заключителната част на обучението запознава участниците с публичността и визуализацията като част от системата за управление на качеството. Какви елементи би могла да включва.