Неизменно високо качество на предлаганите социални услуги – основна цел на Фондация „Владиславово“

Как се формират критериите за оценка на качеството на предоставяните услуги в социалната сфера? Какви са методите за отчитане на резултатите и анализ на постигнатото? Това бяха въпроси от тридневния обучителен семинар, в който участваха екипите на Фондация „Владиславово“. Практическите умения, които получиха обучаваните специалисти ще бъдат част от новата концепция за развитие на комплексите от социални услуги, които се предлагат от Фондацията.

Тема на обучението  беше „Управление и система за управление на качеството в това число и човешки ресурс на социалните услуги; развитие на персонала – основа за качеството на социалната работа“. На 7, 8 и 9 декември лекторите запознаха участниците в семинара с практическите аспекти в разработването и прилагането на стандарти за качество в предоставянето на социални услуги.

Фондация „Владиславово“ работи вече над две десетилетия в тази област и се е утвърдила като регионален лидер в качеството и ефекта на услугите в социалната сфера, които предлагат екипите ѝ. С придобитите нови практически умения в организиране на система от критерии и методи за анализи, специалистите на Фондацията търсят начини за още по-високо качество на помощта, която оказват на хората, нуждаещи се от подкрепа. Защото основната цел на експертите е подобряване на живота на потърсилите помощ.

С набелязаните по време на обучението практически стъпки ще бъдат разработени вътрешни правила за контрол и план-график за контрол и мониторинг в социалните услуги. Фондация „Владиславово“ си поставя за бъдеща цел още по-всеобхватна и компетентна грижа и помощ за всеки човек, потърсил подкрепа в центровете й, а това е задача, която е основата на професионализма в работата на социалните работници.