ЦОП -Аспарухово

Нова услуга в подкрепа на варненци от социално уязвими групи предоставя фондация „Владиславово“ в Центъра за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“.

Той се помещава на втория етаж в ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в район „Аспарухово“ и отвори врати в началото на септември. Капацитетът му е 80 места и до момента всички са запълнени с ползватели, които сами са заявили нужда от предоставяните услуги, и от деца и родители насочени с направления от Дирекция „Социално подпомагане”/ Отдел „Закрила на детето” гр. Варна, уточни управителят на ЦОП Андриана Русева. Екипът от социални работници, психолози и педагози ще обслужва случаи както от кварталите Галата, Боровец, така и от цяла Варна.

Центърът за обществена подкрепа ще работи за превенция на изоставянето на деца в институции, превенция на насилието и на отпадането от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца от институции, обучение в умения за самостоятелен живот, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Русева уточни още, че центърът в Аспарухово е част от социалната програма на община Варна и се финансира от местния бюджет на основание договор Д 16001366ВН от 11 октомври между Община Варна и Фондация „Владиславово”.

В новата структура се предлагат семейни, социални и здравни консултации, консултиране по правни въпроси, оказва се психологическа помощ и подкрепа на деца и техните семейства, психотерапевтична работа с деца, преживели насилие. Основната цел на екипа в центъра е да работи за превенция на изоставянето на деца от уязвимите социални групи, тяхната интеграция и реинтеграция чрез реализиране на социални услуги, адекватни на потребностите на децата и семействата им.

Целевата група, за която са предназначени услугите в ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“, са деца до 18 години, живеещи в семейства в риск, застрашени от отпадане или вече отпаднали от образователната система, деца, потребители на социални услуги в специализираните институции, както и други, нуждаещи се от социална подкрепа. Ползватели на услугите могат да бъдат жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството. Тук могат да намерят подкрепа още и деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип, както и младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип.

Центърът предлага широк пакет от услуги й дейности, които да отговарят на потребностите на ползвателите.

• Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;

• Подготовка на деца и семейства за реинтеграция;

• Наблюдение и подкрепа на деца и семейства след осъществена реинтеграция;

• Превенция на насилието. Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;

• Превенция на отпадане от образователната система. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства;

• Превенция на отклоняващо се поведение;

• Социално-педагогическо, психологическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства.

• Семейно консултиране и подкрепа. Подкрепа и консултиране на семейства в общността;

• Приемна грижа – набиране, оценяване и обучение на кандидати;

• Наблюдение на деца настанени в приемни семейства;

• Наблюдение на деца настанени в семейства на роднини и близки;

• Информационна програма за родители при раздяла, преди и по време на развод;

• Контактен център за деца и родители след раздяла, в процедура на развод или след развод;

• Неделно училище за родители;

• Групова работа за деца и родители;

• Група за взаимопомощ.

Иновативни за Варна са услугите за деца и родители след раздяла, в процедура на развод или след развод. В това направление предстои да бъде разгърната информационна програма, контактен център и неделно училище за родители и група за взаимопомощ.

Новият център за обществена подкрепа е поредният проект на Фондация „Владиславово“, която от 20 г. работи за подобряване на социалното положение и качеството на живот на различни уязвими групи и общности. За този дълъг период специалистите на фондацията са помогнали на хиляди хора да намерят решение на различни социални проблеми.

Фондация “Владиславово” притежава лицензи №1019/24.04.2016г. и №1020/24.04.2016г. издадена от Държавна агенция за закрила на детето за предоставяне на услугата „ЦОП” и „Приемна грижа” и Удостоверения №00154-0016/28.04.2016г. и №00154-0015/28.04.2016г. от Агенция Социално подпомагане за предоставяне на услугите „ЦОП” и „Приемна грижа”.

Фондацията разполага с високо квалифициран и обучен екип. Всеки професионалист от екипа на ЦОП “Бъдеще за децата на Аспарухово“ признава етичните взаимоотношения и екипността като оптимална формула за постигане на добър психоклимат на работното място и, уважавайки и зачитайки достойнството на децата и техните семейства, се стреми адекватно да отговори на динамично променящата се социално – икономическа ситуация, създавайки добър модел на грижа и подкрепа.
За контакти:
052 800 097
0888 834 888 – Андрияна Русева-Управител

e-mail: cop_asparuhovo@abv.bg

Сайтът използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика относно бисквитките.


Политика относно "бисквитките" ("cookies")

Cookies и как ги използваме
Тези правила описват как използваme Cookies и подобни на тях файлове и технологии в своите уебсайтове, напр. Local Shared Objects, известни и като "Flash cookies", web beacons и т.н. Ние ги наричаме с общото наименование "Cookies". Ако посетите нашите уебсайтове и настройките на браузъра ви приемат "Cookies", ние считаме, че приемате да използваме "Cookies“.
Какво представляват "Cookies" и как работят те?
"Cookies" са малки файлове, които се изпращат до компютъра ви от уебсайтовете, които посещавате, и се съхраняват на него. "Cookies" се съхраняват във файловата директория на браузъра ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита "Cookie" и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал "Cookie". За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org.
Защо използваme Cookies?
Използваме Cookies в домейнa, за да ви осигурим по-лесна работа. В следващия раздел ще можете да прегледате своите опции за управление на Cookies.
Основни функции
Тези Cookies са от съществено значение за функционирането на нашия уебсайт и ключови за улесняването на работата ви с тях. Можете да навигирате без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени например избраните от вас език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено. Тези Cookies също така запазват продукти от потенциален интерес, когато бъдете пренасочени към сайт на оператор за евентуална покупка.
Подобряване на сайта
Тези Cookies ни позволяват да подобряваме своите уебсайтове, като събират информация за това, как се използват те. Ние анализираме данни, за да установим например броя на уникалните потребители, четящи дадена статия (за да знаем кои материали са популярни), или дали даден видеофайл е бил изгледан докрай или само до средата. Също така се интересуваме къде се получава достъп до нашето съдържание, за да знаем как да организираме сайтовете си за оптимално удобство на потребителя. Броим кликванията върху "Like" и "Tweet" и следим какво съдържание от сайтовете ни е било споделяно или използвано като препратка.
Персонализация
Тези Cookies ни помагат да направим съдържанието възможно най- персонализирано, като например ви показваме целеви банери или подходящи препоръки. Проучваме какъв тип препращане е било използвано, за да бъдат достигнати нашите сайтове, например имейл кампания или връзка от препращащ сайт, така че да изчислим ефективността на своите промоции и рекламни кампании.
Как мога да управлявам Cookies?
Можете да прегледате наличните опции за управление на Cookies в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на Cookies, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на Cookies, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си. Освен че управляват Cookies, браузърите обикновено ви позволяват да контролирате файлове, подобни на Cookies, например Local Shared Objects, като активирате режима за поверителност на браузъра си. Сайтът използва рекламни Cookies, управлявани от трети страни, за да промотира дейността си и в други уебсайтове. Възможно е да изберете да не получавате определени управлявани от трети страни рекламни Cookies чрез сайтове за управление на Cookies на трети страни, като AppNexus, Audience Science, DoubleClick, AdTech, AdOcean, Atlas, Criteo, EasyAds, eTarget, Facebook, Httpool, Improve Digital, Xaxis, Next Performance, SiteCatalyst, Fusepump, DFA, Google Analytics, Network Advertising Initiative, 24/7 Real Media и Adobe Flash. Възможно е деактивирането на Cookies да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта. Ако изтриете своите Cookies от браузъра, възможно е да се наложи да преинсталирате Cookies за отказване.
Колко време пазим информацията?
Това зависи от типа на Cookies. Валидността на сесийните Cookies изтича, когато затворите браузъра. Постоянните Cookies, включително Local Shared Objects (“Flash cookies"), обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.
Какво друго трябва да знаете?
Освен че събира данни в уеб домейните, сайтът събира и други видове информация, както е описано в Политиката за поверителност на fvladislavovo.org. Възможно е периодично да променяметези правила. При значителни и неблагоприятни промени, в началото на тези правила и на началната страница на този сайт ще публикуваме съобщение относно тази промяна. Препоръчваме ви периодично да преглеждате отново тези правила, за да се уведомявате за такива промени.

Затвори